Analiza e shkallës së aftësive të TIK

Publikuar më: 03.04.2019

  • Publikuar nga: Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës
  • Documents: Download