Vende të lira të regjistruara

Viti: 2010 - 2020
Burimi: Agjencia e Punësimit e Republikës së Kosovës
Përshkrimi: Numri i vendeve të lira të regjistruara në Zyrat e Punësimit sipas viteve, profesioneve dhe nivelit te edukimit

Të dhëna të detajuara

Të dhëna të detajuara